1635871012625_20211101_103826~2.jpg-me


Pal­ve­lem­me koko Sa­ta­kun­nan alueella
Tilaa
kiireetön AM­BU­LANS­SI numerosta
02  64 69 600

Hätätilanteessa soita aina hätänumeroon 112.

In emergency always call 112.

Palveleva am­bu­lans­si

Olemme Suomen Sai­raan­kul­je­tus­lii­ton jäsen. 

Meillä on Valviran lupa yk­si­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen.

Toi­min­tam­me perustuu si­tou­tu­nee­seen, kou­lu­tet­tuun ja mo­ti­voi­tu­nee­seen hen­ki­lös­töön.

1635870915172_20211101_103731.jpg-me

Am­bu­lans­sim­me

 • Ambulanssi miehitetty koulutetulla henkilöstöllä.
 • Ambulanssissa aina kaksi ambulanssihoitajaa.
 • Ambulanssiin siirtämisessä apuna ovat kantotuoli sekä paarit.
 • Ambulansseissamme on lupaviranomaisen edellyttämä ambulanssivarustus.
 • Meille tärkeintä on potilas ja ystävällinen palvelu.
1631444650923_SSK_oma.jpg-me

Pal­ve­luk­ses­san­ne

 • Ambulanssia voidaan tarvita silloinkin, kun kyseessä ei ole hätätilanne.
 • Kun muut kuljetusmuodot eivät sovellu, tarvitaan palvelua, joka edellyttää terveydenhuollon osaamista sekä tehtävään sopivampaa kuljetuskalustoa
 • Hätätilanteessa soita aina 112.
1635870915172_20211101_103731.jpg-me

Am­bu­lans­si­mat­kan maksu

 • Laskutamme kuljetuksesta suoraan Kelaa. 
 • Omavastuu maksetaan aina pankkisiirrolla. Emme käsittele tehtävillämme mitään maksuvälineitä.
 • Kela korvaa am­bu­lans­si­kul­je­tuk­sen, kun kuljetusmuoto on tarpeellinen, kyseessä on sairauden hoidon vuoksi tehty matka ja kuulut Kelan korvattavuuden piiriin Suomessa asuvana (Kelan sivuilla lisätietoa). 
 • Itse maksavana kuljetukset myös pidemmille matkoille.

Suo­ri­tam­me kii­ree­tön­tä am­bu­lans­si­kul­je­tus­ta muun muassa kodin, hoi­to­lai­tos­ten, sai­raa­loi­den sekä hoi­va­ko­tien välillä.

Ti­laus­nu­me­ros­sa puheluusi vastaa ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­nen.


Mikäli soitat potilaan puolesta, varaudu, että haluamme puhua myös potilaan kanssa. Näin saamme par­haim­man kä­si­tyk­sen potilaan ti­lan­tees­ta. 


Milloin soitetaan kiireetön am­bu­lans­si?

1630851209023_ykk%C3%B6nen.png-sm

Kiireetön tilanne?

 • Potilas on menossa terveyskeskukseen tai päivystykseen, mutta ei ole hengenhätää.
 • Potilaalla voi olla sovittu lääkärinkäynti tai aika tutkimukseen. Voit tilata kuljetuksen myös edeltävänä päivänä.
 • Potilaan yleistila on laskenut hitaasti, eikä hänellä ole hengenhätää. 


1630851248978_kakkonen.png-sm

Soita
02 6469600

Tilaa kiireetön 

ambulanssikuljetus soittamalla tilauskeskuksemme
numeroon 

02 64 69 600.


Anna puhelin potilaalle sitä pyydettäessä. Potilaan tila selviää parhaiten potilaalta itseltään.

1630851273932_kolmonen.png-sm

Vastaa ky­sy­myk­siin

 • Puheluun vastaa terveydenhuollon ammattilainen. 
 • Vastaa kysymyksiin. 
 • Vastaamme puheluihin järjestyksessä, odota vuoroasi.
 • Jos katkaiset puhelun, joudut jonon viimeiseksi.
Nappi
1630853544401_huutomerkki.png-sm

Soita 112, jos

 • potilaalla on peruselintoiminnan häiriö.
 • potilaalla on kiire ja apu tulee saada minuuteissa.
 • olet epävarma tilanteesi kiireellisyydestä.
 • ambulanssin lisäksi tarvitset poliisia tai pelastuslaitosta.


Nappi
1634899558285_rasterointi_ssklogo-4er3zr.jpg-me

Yh­teys­tie­tom­me

Y-tunnus 3233700-3       etunimi.sukunimi@ambulanssipalvelu.fi 

Tilaukset

TI­LAUS­KES­KUS
p. 02  64 69 600


Hallinto

toimitusjohtaja

Jani Kiuru1631444650923_SSK_oma.jpg-me

- palveleva ambulanssi -

Suomen Sai­raan­kul­je­tus­liit­to  SSK ry